Rok seniorů

Stárnutí obyvatel není jen problém České republiky, ale také celé Evropské unie. Rok 2012 byl tedy vyhlášen Evropským rokem aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity. Jeho cílem je umožnit seniorům zapojit se plně do života společnosti, vytvářet pro ně pracovní příležitosti, umožnit jim aktivně přispívat formou dobrovolnictví a umožnit jim žít nezávisle a to přizpůsobením bydlení, infrastruktury, informačních technologií a dopravy. I naše družstvo se snaží, prostřednictvím poskytovaných služeb, zapojit seniory zpět do aktivního života a jsme rádi, že i v naší práci máme klienty, kde se nám to daří. A věříme, že podobných případů, kde se klient zapojí alespoň částečně zpět do aktivního života, bude čím dál více.